No Image

புரவி புயலுக்கு முன் நாம் செய்யவேண்டிய முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்

December 2, 2020 ceylonvacancy 0

வங்க கடலில் உருவாகியிருக்கும் தாழமுக்கம் தற்பொழுது புறவி என்ற பெயருடைய புயல் காற்றாக மாறி இருப்பதுடன் 2ஆம் திகதி புதன்கிழமை […..]