HOW TO APPLY-MBSL BANK

HOW TO APPLY-MBSL BANK

விண்ணப்பிப்பது எப்பிடி??

உங்கள் சுயவிவர கோவையை தயார் செய்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள email முகவரிக்கு 22.10.2021 க்கு முன்னர் அனுப்பி வையுங்கள்..

Email- careers@mbslbank.com

Email இன் subject ஆக விண்ணப்பிக்கும் பதவியை குறிப்பிட வேண்டும்..