SLRC EDUCATION PROGRAMME FOR 2021 ALEVEL STUDENTS

SLRC EDUCATION PROGRAMME FOR 2021 ALEVEL STUDENTS

*2021 இல் உயர்தர பரீட்சைக்குத் தோற்றும் மாணவர்களுக்கான தேசிய ரூபவாஹினி அறிமுகம் செய்துள்ள புதிய கல்வி நிகழ்ச்சி..*

*அதிகமான மாணவர்கள் தோற்றும் முக்கியமான 10 பாடங்களுக்கான இந்த மீட்டல் பாடத்தொடர் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது..

இன்றைய பத்திரிகையில் வெளியான இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்பான முழுமையான விபரங்களையும் கீழே வாசிக்க முடியும்.??????