இலங்கை திறந்த பல்கலைக் கழகத்தில் demonstrator வேலை வாய்ப்பு வெற்றிடம்(அம்பாறை)

இலங்கை திறந்த பல்கலைக் கழகத்தில் demonstrator வேலை வாய்ப்பு வெற்றிடம்(அம்பாறை)

தகமை – அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் கணனி விஞ்ஞானம் தொடர்பான துறையில் பட்டம் ஒன்றை பெற்றிருத்தல்.

மேலதிக தகவல்களை அறிய

அரசு மற்றும் தனியார் வேலை வாய்ப்புகள் பற்றிய அறிய மது வாட்ஸ்-அப் குழுமத்தில் இணையுங்கள. –

இதனை உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிர்வதன் மூலம் அவர்களும் பயன் பெறலாம்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*